Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left

Çocuklarımıza Emanet Edilen Ulusal Egemenlik Bayramı ve Demokrasi Kavramı

Çocuklarımıza Emanet Edilen Ulusal Egemenlik Bayramı ve Demokrasi Kavramı
By Sezen Sürmeli 10 ay önce 1039 Gösterim Yorum yok

Modern dünyanın en ideal yönetim şekli olarak kabul edilen demokrasiyi çocuklarımıza nasıl anlatabilir, öğretebiliriz?

Çocukların en büyük sosyal alanı okulda demokrasiyi öğrenmeleri yönünde genel bir beklenti olsa da demokrasinin dayandığı temel değerleri okul öncesi dönemde aile tarafında verilir. Elbette ki okula başladığında görevimizi tamamlamışız gibi düşünüp kenara çekilmeyeceğiz. Okul ve aile işbirliği içerisinde demokratik hakları ve demokrasinin kendisini çocuklara öğretmekte ortak bir sorumluluğa sahip.

Aileler okul öncesi dönemde çocuğa seçme şansı tanıyarak ve seçimine saygı duyarak özgür ve kendi kararlarını alabilen sorumluluk sahibi bir birey yetiştirdikleri takdirde ilk ve en büyük adımı atmış olacaktır. Bu bakımdan bireysellik çok önemli bir kavram ve öğrenilmesi gereken bir karakteristik özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer kazandırılması gereken özellik farklılıklara ve “öteki”ne saygı duymak. Diğer canlılara, diğer insanlara, farklı bireylere, farklı tercihlere, fiziki veya düşünsel farklılıklara hoşgörü ile yaklaşması için örnek davranışlar göstermeli, çocuğun önünde diğer insanları yargılamamalı ve suçlamamalıyız. Ayrıca üzerine titrediğimiz ve hayatımızın merkezinde olan çocuklarımıza doğanın ve büyük bir evrenin küçük bir parçası olduğu gerçeği konusunda farkındalık yaratmalıyız. Ki bu durumda başkalarının da olduğunu ve dünyanın kendi etrafında dönmediğini gören çocuk öteki canlılara ve diğer insanlara karşı merak duygusuyla daha yakın davranabilecektir.

Ailede sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet gibi erdemleri kazandırdığımız çocuk okula başladığında demokrasiyi kabullenmekte pek zorluk çekmeyecektir. Ancak bu kez okulda öğretmen ve idarecilere görev düşüyor. Demokratik bir sınıf ortamı oluşturmak, fikir beyan etmek ve farklı fikirlere yargılamadan bakabilmek, eşit ve adil olabilmek gibi kavramları yerleştirebilmek adına bazı davranışları pekiştirmeleri gerekiyor. Çözüm odaklı olmak ve sorun çözümlerine çocukları da dahil etmek, onlara ders ve sınıf yönetimi konusunda görevler vermek, haklarını anlatmak ve bu haklara saygı duymak, sınıf içi ortak bir çalışma ile kurallar koymak atılabilecek önemli adımlardan olacaktır.

Bu sayede demokratik hak ve ödevleri konusunda farkındalık kazanmış olan çocuklar ileride milli değerlerine sahip çıkan demokrasiyi içselleştirmiş bireylere dönüşecektir. Çocuk haklarının en yüksek değerlerde korunduğu güzel bir Çocuk Bayramı diliyorum.